اختتامیه کلاس‌های اوقافت فراغت تابستانی خواهران در دهستان بنادکوک


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر با حضور بخشدار نیر، رئیس آموزش فنی و حرفه ای نیر جمعی از مسئولین اختتامیه کلاس‌های اوقافت فراغت تابستانی خواهران در دهستان شهید پرور بنادکوک از توابع بخش نیر برگزار شد.