بازدیدفرماندار از کمربندی شهر تفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، "محمدمحامدی" در این بازدید در جریان روند اجرای پروژه کمربندی شهر تفت قرار گرفت و مشکلات این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فرماندار خواستار تسریع در اجرای این پروژه شد.