بخشدار نیر از مجتمع آب روستایی بنادکوک دیزه بازدید و از روند حفر چاه آب شرب روستا ابراز رضایت کرد. در این بازدید میرخلیلی با تشکر از اقدامات شرکت آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه ای استان در راستای تامین آب شرب روستای بنادکوک گفت: امیدواریم با تلاش و همکاری مسئولان هر چه سریعتر این پروژه به اتمام برسد و مشکل آب آشامیدنی در این منطقه مرتفع گردد.

بخشدار نیر از مجتمع آب روستایی بنادکوک دیزه بازدید و از روند حفر چاه آب شرب روستا ابراز رضایت کرد.
در این بازدید میرخلیلی با تشکر از اقدامات شرکت آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه ای استان در راستای تامین آب شرب روستای بنادکوک گفت: امیدواریم با تلاش و همکاری مسئولان هر چه سریعتر این پروژه به اتمام برسد و مشکل آب آشامیدنی در این منطقه مرتفع گردد.

آدرس کوتاه :