به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، چهارشنبه مورخ 21 شهریورماه 97، میرخلیلی بخشدار نیر از کتابخانه شهدای روستای بنادکوک بازدید نمود. دراین بازدید مسائل و مشکلات این کتابخانه توسط مسئول این واحد به سمع و نظر بخشدار رسید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، چهارشنبه مورخ 21 شهریورماه 97، میرخلیلی بخشدار نیر از کتابخانه شهدای روستای بنادکوک بازدید نمود. دراین بازدید مسائل و مشکلات این کتابخانه توسط مسئول این واحد به سمع و نظر بخشدار رسید.

آدرس کوتاه :