به منظور بررسی مشکلات روستایی؛


فرماندار شهرستان تفت با همراهی بخشدار مرکزی از منطقه سیف الدین و پل عشق آباد روستای اسلامیه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، پیرو مراجعات مردمی به فرمانداری مبنی بر مشکلات در منطقه سیف الدین روستای اسلامیه، "محمد محامدی" فرماندار شهرستان تفت با همراهی "علی احمدیان" بخشدار مرکزی این شهرستان، دهیار و عضو شورای اسلامی روستای اسلامیه از این منطقه و همچنین پل عشق آباد این روستا بازدید و در جریان مشکلات قرار گرفت.

در این بازدید تعدادی از مدیران واحدهای فعال در منطقه سیف الدین اسلامیه، تامین آب آشامیدنی و نامساعد بودن راه های دسترسی را از مشکلات اساسی این منطقه برشمردند و خواهان پیگیری فرماندار برای رفع این موضوع شدند و در ادامه نیز فرمانداز از پل نیمه کار عشق آباد در روستای اسلامیه بازدید کرد.

در پایان مقرر شد با برگزاری جلسات با حضور مسئولین استانی و شهرستانی ذی ربط موضوعات مطرح شده در این بازدید بررسی و در بودجه سال 98 اعتباراتی به منظور رفع این مشکلات تخصیص داده شود.آدرس کوتاه :