بازدید فرماندار از روستای فاقددهیاری حسین آباد شورابه


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، "محمدمحامدی"  با حضور در میان مردم از نزدیک پیگیر مشکلات این روستا شد.
آسفالت جاده اصلی روستا و اجرای طرح هادی از مهمترین خواسته های  اهالی روستا از فرماندار شهرستان تفت بود و فرماندار قول پیگیری موضوعات مطرح شده را داد.