فرماندار به همراه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ٬ بخشدار مرکزی و شهردار تفت از مسیر رودخانه فصلی تفت ٬دره گاهان و رودخانه منطقه ده بالا بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "محمد محامدی" فرماندار به همراه "ناصر دهقانی" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ٬ "علی احمدیان" بخشدار مرکزی و "وحید فتوحی" شهردار تفت از مسیر رودخانه فصلی تفت ٬دره گاهان و رودخانه منطقه ده بالا بازدید به عمل آوردند.آدرس کوتاه :