معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با همراهی فرماندار شهرستان تفت و شهردار تفت از سد دره گاهان و روان آب ها، مسیل ها و رودخانه فصلی تفت بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "محسن صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با همراهی "محمد محامدی" فرماندار شهرستان تفت و "وحید فتوحی" شهردار تفت از سد دره گاهان و روان آب ها، مسیل ها و رودخانه فصلی تفت بازدید و در جریان آخرین اقدامات شورای مدیریت بحران شهرستان تفت جهت کاهش خطرات ناشی از جاری شدن روان آب ها قرار گرفت.آدرس کوتاه :