فرماندار شهرستان تفت:


محمد محامدی گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند اما کافی نیست و ضروری است، با تشدید نظارت مستمر بر بازار بخشی از مشکلات اقتصادی مردم رفع شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "محمد محامدی" در جلسه تنظیم بازار شهرستان تفت گفت: با توجه به‌قرار گرفتن کشور در جنگ اقتصادی با دشمنان مشکلات و مسائل اقتصادی مردم افزایش پیداکرده و بخشی از این مشکلات با مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر بازار قابل‌رفع است.

فرماندار شهرستان تفت خاطرنشان کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند اما کافی نیست و ضروری است، با تشدید نظارت مستمر بر بازار بخشی از مشکلات اقتصادی مردم رفع شود.

محامدی تصریح نمود: در شرایطی که در آن قرار داریم باید مردم، مسئولین را در کنار خود احساس کنند که همواره دغدغه رفع مشکلات اقتصادی مردم در اولویت آنان قرار دارد.

فرماندار تفت تأکید کرد: خط قرمز مسئولین، سلامت و بهداشت مواد غذایی مصرفی مردم است، بنابراین باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به این امر مهم نیز داشته باشیم و گشت های شبکه بهداشت و درمان بر مواد غذایی مصرفی مردم نظارت کافی داشته باشد.آدرس کوتاه :