رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان از مردم خواست، با عدم استفاده از مواد منفجره و آتش‌زا ضمن جلوگیری از زیان‌های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبران، به حفظ محیط زیست توجه نمایند.  عباسیان با اشاره به مراسم چهارشنبه سوری گفت: برخی از مردم در داخل کوچه ها و معابر اقدام به برپا کردن آتش و منفجر کردن مواد محترقه می‌کنند و این امر علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای خود و اطرافیان، زمینه آلودگی محیط زیست را نیز فراهم می‌کند. وی افزود: متاسفانه برخی از افراد، گاهاً چند روز قبل از چهارشنبه آخر سال نیز لاستیک های کهنه و چوب را جمع آوری می کنند و در شب مورد نظر آن را بر روی آسفالت معابر روشن می نمایند و جدا از تخریب کردن آسفالت، محیط زیست را هم آلوده می کنند.  وی از مردم خواست که با رعایت مسائل ایمنی و بدون هیچ آسیب جانی و مالی و با حفاظت از محیط زیست به استقبال سال جدید بروند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت اظهار داشت: عدم دقت در برگزاری این مراسم سنتی موجبات آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های نامناسب، آلودگی صوتی ناشی از انفجار، آلودگی زمین و محیط‌های شهری ناشی از پسماندهای سوختی، آلودگی شیمیایی ناشی از کار با مواد محترقه و… را فراهم می نماید. نکته اینکه انسان و موجودات از نظر خلقت تحمل حدی از شنیدن صداهای محیط را دارند و اگر صدا از ظرفیت استاندارد خود بگذرد علاوه بر اینکه موجبات اختلال در شنیدار را مهیا می‌کند تبعات منفی دیگری نیز در بردارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان از مردم خواست، با عدم استفاده از مواد منفجره و آتش‌زا ضمن جلوگیری از زیان‌های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبران، به حفظ محیط زیست توجه نمایند.

 عباسیان با اشاره به مراسم چهارشنبه سوری گفت: برخی از مردم در داخل کوچه ها و معابر اقدام به برپا کردن آتش و منفجر کردن مواد محترقه می‌کنند و این امر علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای خود و اطرافیان، زمینه آلودگی محیط زیست را نیز فراهم می‌کند.

وی افزود: متاسفانه برخی از افراد، گاهاً چند روز قبل از چهارشنبه آخر سال نیز لاستیک های کهنه و چوب را جمع آوری می کنند و در شب مورد نظر آن را بر روی آسفالت معابر روشن می نمایند و جدا از تخریب کردن آسفالت، محیط زیست را هم آلوده می کنند.

 وی از مردم خواست که با رعایت مسائل ایمنی و بدون هیچ آسیب جانی و مالی و با حفاظت از محیط زیست به استقبال سال جدید بروند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت اظهار داشت: عدم دقت در برگزاری این مراسم سنتی موجبات آلودگی هوا ناشی از سوخت‌های نامناسب، آلودگی صوتی ناشی از انفجار، آلودگی زمین و محیط‌های شهری ناشی از پسماندهای سوختی، آلودگی شیمیایی ناشی از کار با مواد محترقه و… را فراهم می نماید.

نکته اینکه انسان و موجودات از نظر خلقت تحمل حدی از شنیدن صداهای محیط را دارند و اگر صدا از ظرفیت استاندارد خود بگذرد علاوه بر اینکه موجبات اختلال در شنیدار را مهیا می‌کند تبعات منفی دیگری نیز در بردارد.


آدرس کوتاه :