بررسي مسائــل و مشکلات روستاي حجت آبـــاد بخش گاريزات


به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات _ کهدوئيه جلسه بررسي مسائــل و مشکلات روستاي حجت آباد با حضور بخشدار واعضاي شوراي اسلامي روستا در محل دفتر بخشدار تشکيل شد.

 در اين جلسه در خصوص ساماندهي ميدان ورودي روستا بحث و تبادل نظر گرديد. حاج حيدري قول مساعدت جهت حل مشکلات اين روستا را داد.