بررسی مشکلات زیرساخت‌های مهمان شهر انصار تفت با حضور فرماندار، مدیرکل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی و جمعی از مسئولین در فرمانداری شهرستان تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، بررسی مشکلات زیرساخت‌های مهمان شهر انصار تفت با حضور "محمد محامدی" فرماندار، "سعید پرویزی" مدیرکل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، "علی اسلامی" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، "ناصر دهقانی" معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی و جمعی از مسئولین در فرمانداری شهرستان تفت برگزار شد.

"محمد محامدی" در ابتدای این جلسه گفت: با توجه به وجود مهمان شهر انصار در تفت و وجود مشکلات زیرساختی در این مهمان شهر در تأمین آب آشامیدنی و گاز تصمیم بر برگزاری این جلسه گرفته‌شده است و امید است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، مشکلات در حد امکان رفع گردد.

"سعید پرویزی" نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی اتباع در دستور اداره کل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قرارگرفته و به‌منظور ساماندهی اتباع در مهمان شهر انصار تفت و عدم حضور این مهاجرین در سطح شهر نیاز است زیرساخت‌های این مهمان شهر تأمین تا مهاجرین خارجی برای حضور در این مهمان شهر تمایل پیدا نمایند و در این زمینه همکاری شرکت آب و فاضلاب و گاز ضروری به نظر می‌رسد.

در ادامه این جلسه راه‌های رفع مشکلات این مجموعه بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در پایان این جلسه" محمد محامدی" در دیدار با "علی اسلامی" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خواستار همکاری این شرکت در جابجایی خط لوله اصلی تفت در ابتدای مزرعه میر سید محمد شد و خاطرنشان کرد: مدتی است به دلیل عدم جابه‌جایی خط لوله اصلی انتقال آب، پروژه تقاطع غیر هم‌سطح تفت متوقف‌شده و نیاز است با همکاری شرکت آب و فاضلاب و تأمین لوله‌های موردنیاز، خط لوله اصلی انتقال آب از طرف مزرعه میرسید محمد جابه‌جا شود تا پیمانکار قادر به اجرای پروژه تقاطع غیر هم‌سطح تفت باشد.

پیرامون این موضوع نیز بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و مقرر شد شرکت آب و فاضلاب همکاری لازم با پیمانکار پروژه تقاطع غیر هم‌سطح به‌منظور جابه‌جایی خط لوله انتقال آب را انجام دهد.آدرس کوتاه :