مراسم تعویض پرچم ماکت بین الحرمین دردهستان نصرآباد از بخش مرکزی شهرستان تفت برگزارشد.

آدرس کوتاه :