برگزاری هفدهمین مانور زلزله در مدارس بخش گاريزات


هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با موضوع مدرسه ایمن، جامعه ناب‌آور با حضور دانش آموزان در مدارس سطح بخش همزمان با سراسر کشور در بخش گاريزات  برگزار شد.

بخشدار گاريزات گفت :  هدف از برگزاری این مانور ارتقاء سطح آمادگی دانش آموزان و مدیریت بحران در زمان بروز حادثه است که در آن تخلیه اضطراری، نحوه پناه‌گیری و نقطه امن، رسیدگی به مصدومان و صعود و فرود آن‌ها، بازگشت‌پذیری جامعه به امنیت و آموزش اطفاء حریق به آن‌ها آموزش داده می‌شود.

حاج حيدري افزود : مدارس ایمن می توانند نقش محوری در کاهش خطر پذیری زلزله ایفا نمایند .بدین ترتیب که مدرسه های ایمن که از نظر سازه ای دارای استحکام مناسبی هستند و از نظر فضا و امکانات نیز شرایط مساعدی دارند، به عنوان پایگاه مدیریت بحران محلی انتخاب می شوند. وی گفت : ایجاد آمادگی در دانش آموزان می تواند در کاهش تلفات و صدمات ناشی از زلزله موثر باشد به همین منظور آموزش و پرورش تلاش می کند تا آموزش ها و مهارت های لازم را برای مقابله با پیامدهای منفی زلزله و بلایای طبیعی به دانش آموزان انتقال دهد .