جلسه بررسی گزارشهای حسابرسی دهیاریهای بخش گاريزات


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات نشست بررسی گزارشهای حسابرسی دهیاریهای بخش گاريزات با حضور معاون امور دهياريها و شوراهای دفتر امور روستایی ،بخشدار گاريزات، كارشناسان فني و مالي بخشداری ، دفتر امور روستايي و شوراها و دهياران بخش گاريزات برگزارگرديد.دراین نشست ضمن بررسي گزارش حسابرسي دهياريها، آموزشهاي لازم جهت اجراي صحيح مفاد قوانين مالي دهياريها ارائه گرديد