حضور بخشدار گاريزات درمراسم عزاداري اباعبدالله الحسين (ع) در بخش گاريزات به روايت تصاوير


حضور بخشدار گاريزات درمراسم عزاداري اباعبدالله الحسين (ع) در بخش گاريزات به روايت تصاوير