عباسیان درباره خرید و فروش مار های آبی، سمندر لرستانی و لاک پشت هشدار داد و گفت: خرید، فروش، نگهداری و حتی حمل این جانوران  به هر تعدادی جرم بوده و با متخلفین برخورد می شود و جریمه های نقدی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است . وی در خصوص ماهی های زبرا و قرمز بیان کرد:  چطور ما با کشتن ماهی ها در پایان سال انتظار داشتن سالی خوب برای خودمان داریم. ای کاش بتوانیم ماهی قرمز را از سفر های هفت سین خارج کنیم. زیرا این گونه ماهی ها یا در همان روز های ابتدایی خواهند مرد و یا اینکه در طبیعت رها می شوند که به طبیعت و خود آنها آسیب های جدی وارد می شود.  وی از مردم درخواست کرد تا برای رها سازی ماهی های عید و سبزه به محل های از قبل تعیین شده شهرداری مراجعه کنند تا به محیط زیست آسیب کمتری برسد . عباسیان درخصوص تعطیلات و تفریح مردم گفت:  در سالهای گذشته مناطق تحت مدیریت محیط زیست به علت غفلت مسافران مورد حریق قرار گرفت برای همین از  مردم می خواهیم تا بعد از تفریح حتما آتش را به طور کامل خاموش کنند. در صورت سهل انگاری در این مناطق، قطعاً با آنها برخورد قضایی می شود .

عباسیان درباره خرید و فروش مار های آبی، سمندر لرستانی و لاک پشت هشدار داد و گفت: خرید، فروش، نگهداری و حتی حمل این جانوران  به هر تعدادی جرم بوده و با متخلفین برخورد می شود و جریمه های نقدی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است .

وی در خصوص ماهی های زبرا و قرمز بیان کرد:  چطور ما با کشتن ماهی ها در پایان سال انتظار داشتن سالی خوب برای خودمان داریم. ای کاش بتوانیم ماهی قرمز را از سفر های هفت سین خارج کنیم. زیرا این گونه ماهی ها یا در همان روز های ابتدایی خواهند مرد و یا اینکه در طبیعت رها می شوند که به طبیعت و خود آنها آسیب های جدی وارد می شود.

 وی از مردم درخواست کرد تا برای رها سازی ماهی های عید و سبزه به محل های از قبل تعیین شده شهرداری مراجعه کنند تا به محیط زیست آسیب کمتری برسد.

عباسیان درخصوص تعطیلات و تفریح مردم گفت:  در سالهای گذشته مناطق تحت مدیریت محیط زیست به علت غفلت مسافران مورد حریق قرار گرفت برای همین از  مردم می خواهیم تا بعد از تفریح حتما آتش را به طور کامل خاموش کنند. در صورت سهل انگاری در این مناطق، قطعاً با آنها برخورد قضایی می شود .


آدرس کوتاه :