اعضای شورای شهرستان تفت با حضور در فرمانداری این شهرستان با "علیرضا نوکار" سرپرست فرمانداری تفت دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت؛اعضای شورای شهرستان تفت با حضور در فرمانداری این شهرستان با "علیرضا نوکار" سرپرست فرمانداری تفت دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار ابتدا اعضای شورای شهرستان تفت به بیان دیدگاه و مسائل و مشکلات شهرستان تفت پرداختند.

در ادامه این جلسه "علیرضا نوکار" با تبریک دهه امامت و ولایت اظهار داشت: شورای شهرستان به‌عنوان حلقه واسطه مردم، شورای شهر و روستا با بخشداران و فرماندار است و باید از این پتانسیل به نحو شایسته استفاده گردد.

سرپرست فرمانداری شهرستان تفت خاطرنشان کرد: امید است با همکاری شورای شهرستان در راستای توسعه متوازن شهرستان تفت گام‌های خوبی برداشته شود.

در پایان سرپرست فرمانداری شهرستان تفت از پیشنهاد حضور در تعدادی جلسات شورای شهرستان استقبال کرد.

 

 آدرس کوتاه :