به منظور بررسی مشکلات در حوزه آب؛


"احسان سعادتمند" بخشدار گاریزات- کهدوئیه به‌منظور بررسی مشکلات آب روستاهای این بخش با "محمد مهدی خلاصه زاده" مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان تفت دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش روابط عمومي بخشداري گاریزات و کهدوئیه ، "احسان سعادتمند" بخشدار گاریزات- کهدوئیه به‌منظور بررسی مشکلات آب روستاهای این بخش با "محمد مهدی خلاصه زاده" مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان تفت دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب روستایی بخش از قبیل توسعه،اصلاح و مرمت شبکه های آبرساني روستاهای بخش، تسریع دراجرای شبکه های آبرسانی شهرک های واگذاری بنیاد مسکن، آبرسانی شرب سیار ، برخورد با انشعابات پرمصرف، جابجایی و حفر چاه آب شرب شماره ۵ و ... مورد بررسی قرار گرفت.آدرس کوتاه :