"سید مسعود عظیمی" سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با "محمد محامدی" فرماندار شهرستان تفت در فرمانداری شهرستان تفت دیدار و گفت و کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "سید مسعود عظیمی" سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با "محمد محامدی" فرماندار شهرستان تفت در فرمانداری شهرستان تفت دیدار و گفت و کرد.

در این دیدار سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به بیان دیدگاه‌های خود در مورد مسائل و مشکلات شهرستان تفت پرداخت و پیشنهاد‌هایی به منظور رفع این مسائل و مشکلات ارائه نمود.آدرس کوتاه :