شورای اسلامی شهر نیر به همراه شهرداردر دیدار با امام جمعه که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد به بررسی مسائل ومشکلات شهر نیر پرداختند. حجت الاسلام والمسلمین دهقانپور امام جمعه شهر نیر خدمت بی منت به مردم را بالاترین عبادت دانست و اظهار داشت: پیشرفت و آبادانی شهر تنها با حضور و فعالیت شورا و شهرداری و بدون مشارکت شهروندان ممکن نیست. امام جمعه شهر نیر افزود: اعضای شورای شهر و شهردار در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تامین رفاه و آسایش شهروندان مسئولیت و وظایف سنگینی دارند. در این جلسه دهقان رئیس شورای شهر نیرگفت:با تاکید بر عزم جدی خود و مجموعه شهرداری و شورای اسلامی در خدمت رسانی صادقانه و شبانه روزی به شهروندان،تلاش شهردار و اعضای شورای شهر این است که با اتحاد و همدلی مشکلات حوزه شهری و دغدغه های مردم شهر را مرتفع سازند. شهردار نیر با تاکید بر عزم جدی خود و مجموعه شهرداری و شورای اسلامی در خدمت رسانی صادقانه و شبانه روزی به شهروندان، تلاش برای تحقق اهداف توسعه شهر و نیز جلب رضایتمندی حداکثری شهروندان را منشور خدمتی شهرداری بیان داشت. وی در ادامه افزود: برای اینده توجه به سیمای شهری نیز در دستور کار شهرداری می باشد و انشاالله باتعامل خوب و سازنده ایکه بین شورا و شهرداری می باشد شهری آباد داشته باشیم

شورای اسلامی شهر نیر به همراه شهرداردر دیدار با امام جمعه که در محل دفتر امام جمعه برگزار شد به بررسی مسائل ومشکلات شهر نیر پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمین دهقانپور امام جمعه شهر نیر خدمت بی منت به مردم را بالاترین عبادت دانست و اظهار داشت: پیشرفت و آبادانی شهر تنها با حضور و فعالیت شورا و شهرداری و بدون مشارکت شهروندان ممکن نیست.
امام جمعه شهر نیر افزود: اعضای شورای شهر و شهردار در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تامین رفاه و آسایش شهروندان مسئولیت و وظایف سنگینی دارند.
در این جلسه دهقان رئیس شورای شهر نیرگفت:با تاکید بر عزم جدی خود و مجموعه شهرداری و شورای اسلامی در خدمت رسانی صادقانه و شبانه روزی به شهروندان،تلاش شهردار و اعضای شورای شهر این است که با اتحاد و همدلی مشکلات حوزه شهری و دغدغه های مردم شهر را مرتفع سازند.
شهردار نیر با تاکید بر عزم جدی خود و مجموعه شهرداری و شورای اسلامی در خدمت رسانی صادقانه و شبانه روزی به شهروندان، تلاش برای تحقق اهداف توسعه شهر و نیز جلب رضایتمندی حداکثری شهروندان را منشور خدمتی شهرداری بیان داشت.
وی در ادامه افزود: برای اینده توجه به سیمای شهری نیز در دستور کار شهرداری می باشد و انشاالله باتعامل خوب و سازنده ایکه بین شورا و شهرداری می باشد شهری آباد داشته باشیم

آدرس کوتاه :