مشاهير شهرستان تفت


 دکتر سید محمد حسین آیت اللهی در سال ۱۳۳۳ در از پدری به نام آقا  سید محمد و ومادری بانو شایسته در یزد متولد شد. ایشان در سال ۱۳۵۲ به آمریکا رفت و در سال ۱۳۶۲ موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه ایالتی اوکلاهما گردید . وی که سابقه تدریس در دانشگاههای بابلسر ، کرمان و یزد را دارد مدٌتی به خدمت در دفتر فنٌی سازمان حجٌ و اوقاف پرداخت. وی پس از آن ، در سال ۱۳۶۵ ، مسوول دفتر مطالعات و برنامه ریزی  شهر داری تهران گردید ؛ سپس در دوره ی ۱۳۶۹ – ۱۳۷۴ به مسوولیت دانشکده معماری و شهرسازی یزد رسید  ، آنگاه و پس ازدریافت مدرک دکتری معماری از دانشگاه تهران ، منشاء خدمات متعددی در این حوزه بوده است  دکتر سید محمد حسین آیت اللهیدر سال ۱۳۹۱ به عنوان رئیس نظام مهندسی استان یزد و عضو هیئت مدیره آن منصوب گردید .