در این خبر ،ویدئویی از فعالیت های عمرانی روستای صادق آباد بخش مرکزی شهرستان تفت به مناسبت هفته دولت نمایش درآمده است.

به گزارش دبیرخانه بزرگداشت هفته دولت شهرستان تفت؛در این خبر ویدئویی از فعالیت های عمرانی روستای صادق آباد خش مرکزی شهرستان تفت به مناسبت هفته دولت نمایش درآمده است.
آدرس کوتاه :