گزارش تصويري بازديد بخشدار گاريزات از ادامه روند پروژه گازرساني درسطح بخش    

گزارش تصويري بازديد بخشدار گاريزات از ادامه روند پروژه گازرساني درسطح بخش

 

 

آدرس کوتاه :