گزارش تصويري ديدار با خانواده شهدا در بخش گاريزات

به مناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت :

به گزارش روابط عممومي بخشدار گاريزات _ کهدوئيه بخشدار گاريزات و مسولين محلي به مناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده شهيد شعبانعلي زارع و شهيد محمدتقي جهان آبادي ديدار کردند