گزارش تصویری از برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان تفت در بخش نیر