برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان تفت در بخش نیر برای برسی و حل مشکلات این بخش

آدرس کوتاه :