به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر میرخلیلی بخشدار نیرطی بازدیدی درجریان روند تعریض و آزادسازی معابر روستای کربلایی علی دهستان سخوید قرار گرفت. لازم بذکر است انجام  آزادسازی این معابر جهت انتقال شبکه گاز و برق می باشد. 

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر میرخلیلی بخشدار نیرطی بازدیدی درجریان روند تعریض و آزادسازی معابر روستای کربلایی علی دهستان سخوید قرار گرفت. لازم بذکر است انجام  آزادسازی این معابر جهت انتقال شبکه گاز و برق می باشد. 

آدرس کوتاه :