در این فایل ویدئویی گزارشی از پروژه های افتتاح شده شهرستان تفت در هفته دولت به نمایش در آمده است.

به گزارش دبیرخانه بزرگداشت هفته دولت شهرستان تفت؛در این فایل ویدئویی گزارشی از پروژه های افتتاح شده شهرستان تفت در هفته دولت به نمایش در آمده است.
آدرس کوتاه :