'گزارش تصویری از برگزاری هفدهمین یادواره شهدای دشت آباد

گزارش تصویری :