'گزارش تصویری پیاده روی کارمندان ومسئولین ادارات نیر به مناسبت هفته بسیج