بخشدار نیر از پروژه عمرانی ساخت پارک روستای چاهوک بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، "سیدروح الله میرخلیلی" بخشدار نیر از پروژه عمرانی ساخت پارک روستای چاهوک بازدید به عمل آورد.آدرس کوتاه :