بازدید بخشدار گاریزات از روند اجرای پروژه آسفالت معابر روستای اسلام آباد


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه "احسان سعادتمند " بخشدار گاریزات و کهدوئیه از پروژه آسفالت معابر روستای اسلام آباد بازدید نمود و در جریان میزان پیشرفت این پروژه که از محل اعتبارات دهیاری روستا در حال اجرا می باشد قرار گرفت.