فرماندار شهرستان تفت به همراه مدیر صندوق کارآفرینی امید استان از واحد تولیدی تعاونی پاک برگ شیرکوه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "محمد محامدی" فرماندار شهرستان تفت به همراه "محمد امامی" مدیر صندوق کارآفرینی امید استان از واحد تولیدی تعاونی پاک برگ شیرکوه بازدید کرد.

در جریان این بازدید فرماندار در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.آدرس کوتاه :