مراسم جشن نیکوکاری با شعار "عیدی برای همه " و روز درختکاری با حضور بخشدارگاریزات-کهدوئیه در هنرستان سیدالشهدا گاریزات و دبستان شهید بهشتی رشکوئیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه مراسم جشن نیکوکاری با شعار "عیدی برای همه " و روز درختکاری با حضور بخشدار، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گاریزات، رئیس آموزش و پرورش گاریزات ، معلمین و دانش آموزان در هنرستان سیدالشهدا گاریزات و دبستان شهید بهشتی رشکوئیه برگزار شد.آدرس کوتاه :