تقدیر شورای شهر نیر از فرماندار تفت


به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان تفت در پایان جلسه شورای اداری شهرستان که در بخش نیر تشکیل‌شده بود اعضای شورای شهر نیر از زحمات و پیگیری‌های  فرماندار تقدیر و تشکر کردند.