به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، در این جلسه روند انجام پروژه کمربندی شهر تفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فرماندار خواستار تسریع اجراي این پروژه با رعایت تمام نکات ایمنی و به کارگیری تابلوها و علائم راهنمایی مورد نیاز شد . در ادامه، مشکل ورودی روستای مزرعه مستوفی نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع این مشکل اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، در این جلسه روند انجام پروژه کمربندی شهر تفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فرماندار خواستار تسریع اجراي این پروژه با رعایت تمام نکات ایمنی و به کارگیری تابلوها و علائم راهنمایی مورد نیاز شد . در ادامه، مشکل ورودی روستای مزرعه مستوفی نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع این مشکل اتخاذ شد.

آدرس کوتاه :