حضور بخشدار گاريزات درمراسم عزاداري اباعبدالله الحسين (ع) در بخش گاريزات به روايت تصاوير      

حضور بخشدار گاريزات درمراسم عزاداري اباعبدالله الحسين (ع) در بخش گاريزات به روايت تصاوير

 

 

 آدرس کوتاه :