بسم تعالي انالله و انا اليه راجعون بدون ترديد پدران و مادران شهدا سرمايه هاي عظيم كشور هستند كه در لحظه لحظه زندگي بابركتشان همواره مبلغ و مروج مكتب ناب شهيدان بوده اند. درگذشت مرحومه حاجيه سكينه باقري مادر گرامي شهيد گرانقدر حسينعلي مبرعلي را به عموم مردم ، اهالي محترم روستاي بيداخوبد بخصوص بازماندگان تسليت و تعزيت عرض مركنم و براي آن اسوه شكيبايي و گذشت علو درجات و همنشيني با فرزند شهيدش مسئلت مي نمايم. سيدروح الله ميرخليلي - بخشدار نير

بسم تعالي

انالله و انا اليه راجعون

بدون ترديد پدران و مادران شهدا سرمايه هاي عظيم كشور هستند كه در لحظه لحظه زندگي بابركتشان همواره مبلغ و مروج مكتب ناب شهيدان بوده اند.

درگذشت مرحومه حاجيه سكينه باقري مادر گرامي شهيد گرانقدر حسينعلي مبرعلي را به عموم مردم ، اهالي محترم روستاي بيداخوبد بخصوص بازماندگان تسليت و تعزيت عرض مركنم و براي آن اسوه شكيبايي و گذشت علو درجات و همنشيني با فرزند شهيدش مسئلت مي نمايم.

سيدروح الله ميرخليلي - بخشدار نيرآدرس کوتاه :