گزارش تصویری از راهپیمایی یوم الله قدس در بخش گاریزات _ کهدوئیه