«پرداخت قبوض تلفن از طريق سامانه 2020»


بزودي تمام پرداخت هاي الكترونيكي مشتركين از طريق سامانه جامع 2020 صورت مي گيرد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات تفت بزودي تمام پرداخت هاي الكترونيكي مشتركين از طريق سامانه جامع 2020 صورت مي گيرد.این روابط عمومی  با اعلام اين خبر افزود: با توجه به نياز روز افزون مردم به سرويس هاي مخابراتي و نيز سهولت دسترسي مشتركين (ثابت و همراه ) به خدمات ارائه شده توسط شركت مخابرات سامانه 2020 (call canter) راه اندازي و جايگزين سامانه پرداخت قبوض 1818 خواهد شد.

 با راه اندازي اين سيستم يكپارچه مشتركين مي توانند از طريق سامانه 2020 از تمام خدمات ارائه شده مخابرات، سرويس هاي مخابراتي رسيدگي به شكايات و نيز پاسخگويي به سوالات خود برخوردار شوند.

آدرس کوتاه :