ابوالحسنیان توانست مقام سوم استان را به خود اختصاص دهد


ابوالحسنیان در مسابقات پرورش اندام انتخابی استان ( گرامیداشت هفته دفاع مقدس) توانست در وزن 75 کیلو مقام سوم را کسب نماید .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت : حسن ابوالحسنیان از باشگاه ایمان تفت در مسابقات پرورش اندام انتخابی استان گرامیداشت هفته دفاع مقدس حضور که در نهایت توانست مقام سوم این دوره از مسابات را در وزن 75 کیلو به خود اختصاص دهد .

دانش پور مربی تیم  بیان نمود در وزن ابوالحسنیان شش نفر از سطح استان حضور داشتند که با تفاوت اندکی توانست جایگاه سوم را کسب نماید .

آدرس کوتاه :