آبیاری کل فضای سبز تفت قطره ای می شود


مرحله دوم طرح شبکه آبرسانی فضای سبز شهر تفت به تصویب پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، پس از پیگیری های مجدانه واحد فنی شهرداری، مرحله دوم طرح شبکه آبرسانی فضای سبز شهر تفت به تصویب پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسید.این پروژه که اجرای آن 4 تا 5 سال به طول خواهد انجامید برنامه ای بلند مدت است که بر اساس آن آبیاری کل شهر با ایجاد منابعی بصورت تحت فشار و قطره ای انجام خواهد شد.بنا بر این گزارش به این طرح بودجه ای نزدیک به 2 میلیارد تومان تخصیص داده شده که پس از اجرا صرفه جویی عظیمی در مصرف آب و هزینه های آبیاری فضاهای سبز عمومی تفت خواهد شد.

آدرس کوتاه :