اتمام پروژه آبنماي محسن آباد


آبنماي محسن آباد كه بعلت نزولات جوي آسيب ديده بود توسط اداره راه و شهرسازي شهرستان بازسازي و ايمن سازي گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت ، آبنماي محسن آباد واقع در محور تفت - نصرآباد كه طي بارندگي هاي سال اخير به شدت آسيب ديده بود به اهتمام نيروهاي آن اداره بازسازي گرديد. با توجه به مطالعات صورت گرفته آبنماي مذكور نياز به اصلاح ( تبديل آن به پل ) داشته كه جهت تأمين اعتبار پيگيري هاي مورد نظر در حال اقدام است.  لازم بذكر است كه آن اداره سه پروژه حوادثي در حال اجرا دارد كه اميد است موجبات امنيت و رضايت بيشتر مردم زحمتكش اين خطه را فراهم آورد.

آدرس کوتاه :