اتمام پروژه تبديل آبنماي حسين آباد به پل


به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، پروژه تبديل آبنماي محور بيداخويد (حسين آباد) به پل  ظرف مدت 2 ماه و توسط نيروهاي زحمتكش اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت به اتمام رسيد. اين آبنما در زمان بارندگي براي تردد وسائط نقليه ايجاد مشكل مي نمود. روسازي صورت گرفته از نوع آسفالت گرم و تمام تابلو و علائم آن طبق مشخصات نصب گرديده است. بعد از رعايت مسائل ايمني با نصب گارد ريل و خط كشي مسير ، عبور از روي پل صورت گرفت. با اتمام اين پروژه رفت و آمد با امنيت و سهولت بيشتر صورت مي پذيرد. 

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، پروژه تبديل آبنماي محور بيداخويد (حسين آباد) به پل  ظرف مدت 2 ماه و توسط نيروهاي زحمتكش اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت به اتمام رسيد. اين آبنما در زمان بارندگي براي تردد وسائط نقليه ايجاد مشكل مي نمود. روسازي صورت گرفته از نوع آسفالت گرم و تمام تابلو و علائم آن طبق مشخصات نصب گرديده است. بعد از رعايت مسائل ايمني با نصب گارد ريل و خط كشي مسير ، عبور از روي پل صورت گرفت. با اتمام اين پروژه رفت و آمد با امنيت و سهولت بيشتر صورت مي پذيرد. 

آدرس کوتاه :