اتکال به خداوند وتکیه برولایت فقیه تنها عامل پیروزی دربرابر استکبارجهانی


نماز پرشکوه جمعه با حضورمومنین در سومین جمعه از ماه مبارک رمضان در مصلای آیت الله حسنعلی (ره) برگزار شد.

خطیب موقت جمعه تفت در خطبه های نماز جمعه که درمصلای آیت الله حسنعلی (ره) برگزارشد ضمن سفارش نمازگزاران به تقوای الهی ، روزه رایکی از عوامل کسب تقوا ذکر کرد ، آیت الله مدرسی ماه رمضان را فرصت خوبی دانست تا مومنین به حساب خود رسیدگی نموده واعمال ورفتار خودرا کنترل نمایند وی رمضان را اوج عبادت وبندگی خداذکرکرد وازآن برای شستشوی گناهان یادکرد خطیب موقت جمعه ضمن تشریح شاخص های تقوا درروزه داری ، فهمیدن ضعف هر انسان ، یادآوری سختی های روز قیامت ، همدردی با مساکین ، ریاضت نفس ، سلامت بدن وروشن بینی وتثبیت اخلاص را از مهمترین شاخص های تقوا درروزه بیان نمود آیت الله مدرسی درخطبه ی دوم ضمن تسلیت شهادت امام علی (ع) به خصوصیات بارز آن حضرت دردوران حکومت خود اشاره کرد وباتوجه به توطئه های استکبار جهانی درابعاد فکری ، سیاسی واقتصادی از مومنین خواست تا مواظب باشند توطئه های زمان حضرت علی (ع) تکرارنشود وی تنها عامل رهایی از این ترفند ها را اتکال به خداوند وپیروی از ولایت فقیه دانست وپیروزی را در این برهه از زمان برای ملت قطعی دانست منتهی برای هرپیروزی بزرگ هزینه سنگینی دربردارد که مادراین پیروزی باید هزینه های زیادی بپردازیم عضو فقهای شورای نگهبان یکی از این هزینه هارا گرانی های اخیر عنوان نمود وبه مردم هشدار داد تا مردم به خاطر گرانی که عمدتا ازسوی دشمنان طرح ریزی شده است دین خودرا از دست ندهند وبا وحدت درپی خنثی نمودن این توطئه ها باشند آیت الله مدرسی گریزی به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری زد ویادآوری نمود تا استکبارجهانی تصمیم داردجهت تاثیرپذیری انتخابات ، مردم را درفشار قرار دهد که مردم ایران باید مواظب باشند .                          

آدرس کوتاه :