اجراي آبنماي علي آباد صدري


آبنماي \لي آباد صدري بطول 130 متر در حال احداث مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، آبنماي علي آباد صدري در حال اجرا مي باشد. اين آبنما بطول 130 متر و با مصالح سنگي توسط نيروهاي اين اداره در حال احداث مي باشد. اميد است با اتمام اين آبنما از مشكلات و معضلات تردد اين مسير در مقاطع بارندگي كاسته شود.

آدرس کوتاه :