احداث پل ورودي روستاي سانيج


عمليات احداث پل راهداران در محل ورودي روستاي سانيج شروع شد.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي تفت،در پي تخصيص اعتبار به پروژه پل ورودي سانيج، احداث اين پل از تاريخ 28/01/91 آغاز شد. اين پل كه به نام راهداران نامگذاري شده است،توسط شركت حريم سازان كوير در مدت چهار ماه اجرا مي شود و قسمتي از عمليات ساخت و اصلاح مسير تردد محور اصلي محدوده ورودي روستاي صادق آباد و پيچ علي آباد- فيض آباد مي باشد.انشاا.. با تخصيص اعتبار شاهد بهره برداري كامل اين مسير در آينده اي نزديك باشيم.

آدرس کوتاه :