امام جمعه تفت

اخلاص نیت حضرت امام خمینی(ره)موجب برکت موجود درکمیته امداد است.


امام جمعه تفت از واحد های مختلف اداری کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان تفت بازدید نمود.
امام جمعه تفت

به گزارش روابط عمومی کمیته امدادامام خمینی(ره)تفت ایشان ازنزدیک بامسئولین هر واحد صحبت وگفتگو کردوبا روند خدمت رسانی به محرومین آشنا وراهنمائیهای لازم را ارائه نمود.
وی همچنین در جلسه شورای اداری ودرجمع کارکنان این نهاد حضور یافت وطی سخنانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویادوخاطره شهدای والا مقام به بیان ارزشهای بدست آمده ازآن پرداخت و

اظهار داشت رهبری مدبرانه حضرت امام خمینی (قدس السره)چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی موجب گردید که علی رغم همه توطئه هاوخوابهای خیالی که دشمنان این نظام ومملکت درذهن

پرورانده بودند،حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان درتصرف آنها نباشد.

ایشان با اشاره به سخنان ارزشمند وقاطع حضرت امام در روزهای آغازین دفاع مقدس که فرمودند:(آنچنان سیلی به گوش آمریکا می زنیم که ازجای خود برنخیزد)اعلام داشت اطاعت وپیروی از

ولایت فقیه ورهبر فرزانه انقلاب ادامه راه ومسیر بلندومتعالی حضرت امام(ره)میباشد.

درپایان توسط امام جمعه محترم ضمن تشکر وقدردانی ازکارکنان ومدیرکمیته امداددر راستای خدمات ارزنده به محرومین  موفقیت وسربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند مسئلت گردید.  

 

آدرس کوتاه :