ارائه بیش از 452نفر مشاوره شغلی در شش ماهه نخست سالجاری


مسئول واحد مشاوره مركز فني و حرفه اي تفت گفت:كليه كارآموزان مرکز فني و حرفه اي شهرستان تحت پوشش مشاوره شغلی قرار گرفته اند.

 

به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت ، " محمد علي ثقفي " با تأکید بر اهمیت و جایگاه مشاوره در نظام آموزش های مهارتی افزود: در شش ماهه نخست سالجاری كليه نفرات ثبت نام شده و پذيرش يافته درمرکز شهرستان مشاوره و راهنمايي شغلی صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه بیش از 452 نفر درشش ماهه نخست سالجاری مورد مشاوره و هدایت آموزشی و شغلي قرار گرفتند افزود: ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی در حقیقت ایجاد ارتباط و پلی بین بازار کار و حرفه آموزی است که با ارائه اطلاعات مناسب و بهنگام به متقاضیان علاقمند و مستعد علاوه بر کمک به تصمیم گیری در انتخاب شغل مناسب از طریق انتخاب صحیح حرفه آموزشی، باعث اشتغال پذیری و سازگاری با شغل و محیط های کار می شود.
آدرس کوتاه :