اردوی اعضای حلقه های طرح صالحین پایگاه مهدیه سخوید تفت


خواهران بسیجی عضو حلقه های شجره طیبه صالحین در اردوی زیارتی ، سیاحتی استان فارس شرکت نمودند.

 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاری بسیج، با همکاری اردویی ناحیه مقاومت بسیج تفت و پایگاه خواهران بسیج مهدیه سخوید  یک دوره اردوی 3 روزه به استان فارس برگزارشد در این اردو که جهت خواهران بسیجی عضو حلقه های شجره طیبه صالحین برگزار شد 35 نفر از خواهران بسیجی از اماکن زیارتی و سیاحتی استان فارس و شهر شیراز از جمله شاه چراغ، تخت جمشید،حافظیه،آرامگاه سعدی و.... بازدید نمودند.  

آدرس کوتاه :